Skip to content

Quick verdwijnt uit de Hoofdklasse: “voor zowel club als bond is dit erg jammer”

19 oktober 20237 minute read

Quick Amersfoort verdwijnt in 2024 uit de Hoofdklasse. Foto: Fastball Magazine

Quick Amersfoort keert in 2024 niet meer terug in de Hoofdklasse. De KNBSB trok de licentie voor komend jaar in omdat de club de financiën niet op orde heeft. Volgens Hoofdcoach Elton Koeiman kwam het als een verrassing, maar algemeen directeur van de KNBSB Stefaan Eskes snapt dat niet. “Zij hebben zelf met deze licentievoorwaarden ingestemd.”

De club uit Amersfoort heeft een lastig seizoen achter de rug. Het bungelde in de onderste regionen van de Hoofdklasse en halverwege het seizoen trok de hoofdsponsor zich terug. “We wisten al langer van de situatie bij Quick af”, legt Stefaan Eskes uit. “De afgelopen acht maanden hebben wij veel contact gehad met de club over wat het voor Quick betekent als dat misgelopen geld toch werd overgemaakt.” Maar tot op heden heeft de club nog geen geld gezien.

In het afgelopen seizoen waren er enkele tienduizenden euro’s te kort in de financiën. Die werden door de gemeente Amersfoort nog weggewerkt. Leden en welwillenden zamelden daarbij 20.000 euro in voor de club als financiële buffer. Dat bleek niet genoeg, want in de licentievoorwaarden van de bond staat dat een club 50.000 euro aan reserves nodig heeft om in de hoofdklasse te spelen. “Daar weet Quick zelf ook al ruim anderhalf jaar”, zegt Eskes stellig. “Zij hebben ingestemd met deze voorwaarden, dus dat zij nu verrast zijn is onzin.”

Afsluiting van de Hoofdklasse

Een aantal jaren terug is besloten dat de Hoofdklasse “afgesloten” werd. Dat betekent dat er geen degradatie meer plaats kon vinden. “Toen zijn we met alle hoofdklasse clubs gaan praten over de eisen waaraan een club moet voldoen om hoofdklasse te mogen spelen. Quick was hier ook bij betrokken”, zegt algemeen directeur Eskes.

Die financiële afspraken vallen daar dus ook onder. Toch blijft hoofdcoach Elton Koeiman van Quick het apart vinden. “Dat is het enige waar de bond nu nog over valt”, zegt hij. “Het is gewoon een rare situatie vanuit hun. Je zou toch zeggen dat de bond teams zou ondersteunen om spelers te helpen en zo de kwaliteit in Nederland te verbeteren?”

Volgens de bond zijn ze daar ook zeker nog mee bezig. “Wij zijn al twee jaar aan een traject bezig met alle hoofdklasseclubs om de kwaliteit te verbeteren. Daarom ook dat die degradatie is afgeschaft zodat clubs een toekomst op konden bouwen. Maar daar horen wel strenge eisen bij”, zegt Stefaan Eskes. “Dat het Quick nou even niet goed uitkomt is jammer, maar ook zij gingen in zee met de regels.

Vroeger waren er ook al eisen, maar als een club die niet haalde geeft Eskes eerlijk toe dat het nog wel eens door de vingers werd gezien. “Maar toen hadden we ook nog die degradatie, nu wordt er strenger gehandhaafd op de minimale eisen voor een licentie.”

Beroep

Op maandagavond was er een spoedberaad tussen de negen hoofdklasse teams. “Ik was daar zelf niet bij, dus kan niet veel zeggen over wat daar besproken is”, legt Koeiman uit. “Wel weet ik dat de andere clubs de voortgang in de gaten houden om te zien welke gevolgen er voor hen kunnen zijn.” Het besluit om de licentie in te trekken kwam volgens Algemeen Directeur Eskes niet van de een op de andere dag.

“De licentiecommissie heeft naar de zaak gekeken. Daar zitten ook een hoop financiële mensen bij. Die gaven het advies aan het bondsbestuur om de licentie in te trekken. Het bestuur is meegegaan in dat advies.” Quick heeft besloten om beroep aan te tekenen tegen het besluit. “Dat gaan wij inderdaad doen”, zegt Koeiman uitdrukkelijk. De beroepscommissie gaat dan ook kijken naar de kwaliteitseisen en geeft daarna advies aan de bond of zij een juist besluit hebben genomen of niet. “Dat brengt voor ons wel andere gevolgen met zich mee”, zegt Elton Koeiman.

Spelers vertrekken

Op 15 november sluit de overschrijvingsperiode voor spelers in de Hoofdklasse namelijk. “De jongens zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, sommigen hebben al aanbiedingen gehad van andere hoofdklasse clubs en willen liever niet wachten tot er een besluit komt over het beroep”, zegt Koeiman. Mocht het beroep dan alsnog toegekend worden heeft de club dus een ander probleem. “Ik verwacht dat tegen die tijd de helft van het team al vertrokken is. Om dan nieuwe spelers aan te trekken moet je ook budget hebben om ze een reiskostenvergoeding te geven. Dat geld is er dan ook niet.” Zelf heeft Koeiman ook aanbiedingen gehad, maar hij wil niet zeggen van welke clubs. “Ook daar heb ik gezegd dat Quick mijn eerste prioriteit is.”

Koeiman kwam op dinsdagavond met zijn team bijeen om tekst en uitleg te krijgen van het eigen bestuur. “Dat was vooral een informatieve bijeenkomst”, legt de hoofdcoach uit. “We hebben gepraat over de optie om Eerste Klasse te gaan spelen, maar dat wil eigenlijk niemand in het team.” Binnen de eigen club is er ook geen mogelijkheid tot doorstromingen. “We hebben op dit moment geen jongens die vanuit de jeugd komen en al hoofdklasse waardig zijn”, licht Koeiman toe.

Stefaan Eskes snapt de teleurstelling bij de club. “Voor zowel club als bond is dit erg jammer. Wij als bond hadden Quick graag in de hoofdklasse gehouden, maar wij moeten ons ook aan de strenge eisen houden die we gezamenlijk op hebben gesteld.” Quick Amersfoort stond onder verscherpt toezicht van de bond en moest daarom nu al aantonen dat zij de middelen hebben om in 2024 uit te kunnen komen in de Hoofdklasse. De andere clubs hoeven dat pas half december te doen. “Ook voor andere clubs is het budget krap en erg lastig te regelen”, legt Elton Koeiman uit. Volgens de coach zijn zij dan ook de eerste en zeker niet de enige die op deze manier uit de hoofdklasse gehaald worden. “Zoals ik eerder al zei, lijkt dit op het begin van een stevige krimp in de hoofdklasse.”

Eskes blijft die krimp stellig ontkennen. “Dat is absoluut niet het doel. Wij praten al langere tijd met de clubs om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Hoofdklasse. Nu we meerdere collectieve sponsoren hebben kan de bond daar ook meer aan bijdragen.” Quick verdwijnt dan misschien komend jaar wel uit de Hoofdklasse, maar volgens Elton Koeiman hopen ze later nog terug te keren. “We hopen dat de licentie doorgetrokken kan worden naar 2025. Dan zouden we nu een jaar uit de hoofdklasse zijn om daarna weer terug te keren. Ook dat is allemaal nog even afwachten.”

Volgens Stefaan Eskes is dat ook zeker een optie. “In 2025 kunnen zij, net als UVV dat recentlijk nog heeft gedaan, zich inschrijven voor de hoofdklasse. Dan wordt er opnieuw gekeken naar de licentievoorwaarden. Als de club daar op dat moment aan voldoet zijn ze van harte welkom in de Hoofdklasse. Voor nu moeten wij het proces ook gaan afwachten.”

Share this article

Geen reacties

Next article
Previous article
Back To Top
Save Your Cart
Share Your Cart