Skip to content

Fastball Magazine gaat volledig digitaal voor de rest van 2024

2 juni 20244 minute read

Persbericht van de eigenaar van Fastball Magazine. Foto: Fastball Magazine

Een bericht vanuit de eigenaar Brett van Hooser over de plannen van 2024 voor Fastball Magazine.

Nederlands

Fastball Magazine, een toonaangevende bron voor internationale honkbalverslaggeving, is verheugd om een belangrijke strategische verschuiving aan te kondigen om onze abonnees beter van dienst te zijn en het tijdschrift voor toekomstige successen te positioneren.

In lijn met onze toewijding om hoogwaardige honkbalinhoud te leveren, zal Fastball Magazine alle fysieke gedrukte edities voor heel 2024 stopzetten. Deze beslissing weerspiegelt onze toewijding om onze lezers de best mogelijke honkbalverslaggeving te bieden in een toegankelijker en gestroomlijnder formaat.

We nemen afscheid van verouderde methoden, waaronder de kleinschalige aanpak, het najagen van spookabonnees en de distributie van PDF “digitale tijdschriften”. In plaats daarvan herpositioneren we Fastball Magazine om ons te richten op de snelle levering van opwindende honkbalinhoud direct aan u, onze gewaardeerde abonnees.

Als onderdeel van deze overgang bieden we de Nederlandse versie van Fastball Magazine gratis aan voor de rest van 2024. Meld u eenvoudig aan op onze website en log in om toegang te krijgen tot uw inhoud.

Omdat we de lijst met abonnees snel en gemakkelijk op willen schonen en alle spookabonnees er snel uit willen hebben begin we helemaal opnieuw. We vragen dan ook aan huidige abonnees om zich opnieuw aan te melden voor de gratis variant dit jaar.

Hoewel we erkennen dat deze verschuiving gemengde gevoelens kan oproepen, zijn we ervan overtuigd dat dit Fastball Magazine positioneert voor succes in het digitale tijdperk. We blijven ons inzetten om voortdurend te evolueren en te verbeteren om onze lezers en de honkbalgemeenschap als geheel beter te dienen.

In de komende weken kunnen abonnees het volgende verwachten:

  • De juni-editie van Fastball Magazine, die het begin markeert van onze maandelijkse edities voor de rest van 2024.
  • Een gedetailleerde inhoudsagenda en introductie van ons nieuwe platform.
  • Kennismakingsbijeenkomsten met onze uitgebreide schrijfstaf en spannende nieuwe audiopartners.

Fastball Magazine zet zich in om de toekomst van internationale honkbalverslaggeving te leiden, en we nodigen onze abonnees uit om ons te vergezellen op deze spannende reis.

Dank u voor uw voortdurende steun terwijl we samen deze veranderingen doormaken.

Fastball Magazine

Voor (pers)vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website.

English

Fastball Magazine Announces Strategic Shift to Digital Focus for 2024

Fastball Magazine, a leading source for international baseball coverage, is excited to announce a significant strategic shift to better serve our subscribers and position the magazine for future success.

In alignment with our commitment to delivering high-quality baseball content, Fastball Magazine will be halting all physical print editions for the entirety of 2024. This decision reflects our dedication to providing our readers with the best possible baseball coverage in a more accessible and streamlined format.

We are bidding farewell to outdated methods, including the mom-and-pop approach, chasing down phantom subscribers and the distribution of PDF “digital magazines.” Instead, we are repositioning Fastball Magazine to focus on quick delivery of exciting baseball content directly to you, our valued subscribers.

As part of this transition, we are pleased to offer the Dutch version of Fastball Magazine free of charge for the remainder of 2024. Simply sign up on our website and log in to access your content.

To clean up our subscribers list as quickly and correctly as possible we are starting a new list from scratch. We kindly ask our current subscribers to re-apply for the free edition so we can clean out all the phantom subscribers.

While we recognize that this shift may come with mixed emotions, we are confident that it positions Fastball Magazine for success in the digital age. We are committed to continually evolving and improving to better serve our readers and the baseball community at large. 

In the coming weeks, subscribers can look forward to:

  • The June Edition of Fastball Magazine, marking the beginning of our monthly editions for the rest of 2024.
  • A detailed content agenda and introduction to our new platform.
  • Meet-and-greets with our expanded writing staff and exciting new audio partners.

Fastball Magazine is committed to leading the charge into the future of international baseball coverage, and we invite our subscribers to join us on this exciting journey.

Thank you for your continued support as we navigate these changes together.

Fastball Magazine

For media inquiries or questions, please use the contact form on our website.

Share this article

Geen reacties

Next article
Previous article
Back To Top
Save Your Cart
Share Your Cart