loader image

Eerste versoepeling

De overheid heeft dinsdagavond 21 april 2020 de geldende coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. Verder is een eerste versoepeling voor de sport aangekondigd.

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Protocol voor honbal- en softbalsport

 

Deze versoepeling van de maatregelen vraagt nog wel om een goede uitwerking. Op dit moment vindt er veel overleg plaats tussen NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) over hoe de versoepeling vorm te geven. Dat gaat in twee delen:

 

Vanuit de sport en VSG wordt op dit moment allereerst gewerkt aan een generiek sportprotocol. De KNBSB is hier zeer nauw bij betrokken.

Vanuit het generieke sportprotocol werkt de KNBSB aan een specifiek protocol gericht op de honkbal- en softbalsport.

Publicatie protocol

 

Onze verwachting is dat het generieke sportprotocol in de loop van vrijdag 24 april door NOC*NSF wordt opgeleverd. Wij streven ernaar dit protocol samen met het sportspecifieke protocol vanuit de KNBSB in de loop van vrijdag te communiceren richting de verenigingen.

 

Meer informatie over competities

Het verlengen van de coronamaatregelen tot en met 19 mei heeft tot gevolg dat er voorlopig geen competitiewedstrijden kunnen worden gespeeld. De KNBSB komt dinsdag 28 april met meer informatie wat dat precies voor onze competities betekent.

Share this post

Of bekijk een van onze andere nieuws items

Share this:

Fastball Magazine

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.