Contact

abonnement Administratie

Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Opzeggen kan enkel schriftelijk per ondertekende brief tot uiterlijk 31 dagen voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode ter attentie van:

U krijgt altijd een bevestiging per mail van uw opzegging. Abonnementsgelden dienen vóór aanvang van de abonnementsperiode te worden voldaan. Indien abonnementsgeld niet tijdig door ons wordt ontvangen, kan de levering van het tijdschrift worden opgeschort. Bij niet tijdige betaling worden de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die daarmee samenhangen zullen in rekening worden gebracht. 

BOOM! EXPERIENCE
Tel: +31 (0)23 5622458
Email: info@fastballmagazine.nl  

Advertentie Verkoop

Bekijk hier de mediakaart

BOOM! EXPERIENCE
Lakenburg 18, 2135 DL Hoofddorp.
Tel: 023-5622458
Email: info@fastballmagazine.nl

IBAN: NL64 INGB 0009483528 
T.N.V. BOOM EXPERIENCE

Lever een Bijdrage

Heb jij een leuk idee , artikel of een andere bijdrage? Neem contact met ons op en kijk hoe jij kan helpen.

BOOM! EXPERIENCE
Tel: +31 (0)23 5622458
Email: info@fastballmagazine.nl