Fastball Magazine

Nieuwe partner: Köster Advocaten

2016-07-24-Hans van Leuven - Madrieco-003

Nieuwe partner Fastball Magazine.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden, dat wij een super mooie overeenkomst hebben kunnen sluiten met: Köster Advocaten uit Haarlem en Hoofddorp.
(U leest er alles over in de editie van 25 mei a.s.!)

Kleine vooruitblik van de heer Rutger Middendorf: 'Sportrecht is een verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die in de sport en recreatie een rol spelen. Sportrecht gaat over de grenzen van diverse rechtsgebieden heen.'

'Onze sectie Sportrecht weet wat er speelt op de sportmarkt. Wij voelen ons dan ook partner van onze cliënten omdat wij passie hebben, passie voor ons vak en passie voor de sport.

Bij Köster Advocaten houden wij ervan om zaken sportief op te lossen. Dat betekent dat we kiezen voor duidelijkheid en snelle, praktische oplossingen. Voor deze werkwijze is een goede kennis van de markt essentieel. Onze sectie Sportrecht is zich daar van bewust: een sponsorcontract voor Ajax luidt anders dan een sponsorcontract voor een kleine vereniging; een arbeidscontract voor een professionele trainer luidt anders dan een vrijwilligerscontract. We weten hoe de belangen van de sporter moet worden beschermd.

De belangrijkste rechtsgebieden voor de sectie Sportrecht zijn: verenigingsrecht (vereniging, statuten, reglementen, bestuur, leden), gedragsregels, tuchtrecht en reglementen, arbeidsrecht (arbeidscontracten, arbeidsconflicten), aansprakelijkheid (vereniging, bestuur, coaches en spelers), huur, eigendom en erfpacht van sportaccommodaties, sponsorcontracten, spelerscontracten, IE-rechten (portretrecht, merchandising) en algemene voorwaarden.'