Fastball Magazine

Haarlemse Honkbalweek in 2018

2016-07-24-Hans van Leuven - Madrieco-003

De kogel is door de kerk, er komt definitief een doorstart van de Honkbalweek Haarlem in de zomer van 2018. De projectgroep haalbaarheid Honkbalweek heeft het afgelopen half jaar intensieve gesprekken gevoerd wat een zeer goede basis is voor de doorstart.
Er gaat de komende weken een organisatiecomité samengesteld worden welke de daadwerkelijke organisatie van de Honkbalweek gaat opstarten.
Inmiddels is er wel al bepaald dat de 29e Honkbalweek Haarlem zal gaan aanvangen op vrijdag 13 juli 2018. Of het een toernooi met 5 of 6 teams gaat worden, hoe het speelschema er uit gaat zien en overige nog nader te bepalen details, is iets voor het organisatie comité om daar de komende maanden beslissingen over te nemen. Nederland, Cuba, Australië, Canada en/of Japan Hawks wellicht?

Sponsoren / partners
In het afgelopen half jaar hebben zich al ruim 30 bedrijven gecommitteerd aan de Honkbalweek met een totale toezegging van ongeveer € 100.000,00. Een zeer goede start en met nog één jaar voor de boeg zijn we er nog niet maar zal de commerciële aanpak verder uitgerold worden.
Ook de crowdfund actie is met een opbrengst van 5.500,00 EUR succesvol geweest en zal de komende maanden een vervolg krijgen.

Gemeente Haarlem
Wethouder Sport Merijn Snoek van Gemeente Haarlem is zeer trots dat hij positieve nieuws naar buiten kan brengen. “Door samen te werken met de KNBSB, vrijwilligers en alle betrokken partijen is dit prachtige internationale evenement behouden voor de stad maar zeker ook voor de sport. Ook bij ons laatste politieke sportcafé in juni bleek eens te meer dat de sport in Haarlem in zijn algemeenheid graag ziet dat de Honkbalweek behouden blijft voor de stad. Met de Haarlemse sportverenigingen zal in aanloop naar het evenement meer samen gewerkt gaan worden”.

Samenwerken / verbinden
Eén van de pijlers voor de komende Honkbalweken zal zijn samenwerken en verbinden. De Honkbalweek is van ons allemaal en door zowel binnen Haarlem als daarbuiten samen te gaan werken heeft de Honkbalweek bestaansrecht en staat er een mooie toekomst voor de deur.