Fastball Magazine

Contact met Fastball Magazine

Onafhankelijk magazine over honk- en softbal, verschijnt 10 keer per jaar.    Onze Facebookpagina

Abonnementenadministratie:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekstBOOM! EXPERIENCE
Tel: +31 (0)23 5622458
Email: info@fastballmagazine.nl  

Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Opzeggen kan enkel schriftelijk per ondertekende brief tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode ter attente van: 

U krijgt altijd een bevestiging per mail van uw opzegging. Abonnementsgelden dienen vóór aanvang van de abonnementsperiode te worden voldaan. Indien abonnementsgeld niet tijdig door ons wordt ontvangen, kan de levering van het tijdschrift worden opgeschort. Bij niet tijdige betaling worden de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die daarmee samenhangen zullen in rekening worden gebracht.

Uitgever:
BOOM! EXPERIENCE
André S. Steensma
T: 0642152545
E: andre@fastballmagazine.nl

Vormgeving:
Rob van der Meer
E: dtp@fastballmagazine.nl

Advertentieverkoop:
BOOM! EXPERIENCE
Lakenburg 18, 2135 DL Hoofddorp.
Tel: 023-5622458
E: info@fastballmagazine.nl

Redactie
Marc Kok, Theo Reitsma, Michel Streur, Herman Hiemstra, Jan Kos, Jan van der Sande, Corné Hogeveen en Marco Stoovelaar

Medewerkers
Milan van der Breggen, Hans Akkerman en Daphne Steensma.

Fotografie:
Alfred Cop, Olaf Tompot, Rob Jelsma, Jan Kruijdenberg, Frans Wiesemann, Fred Versluis en Freek Bouw.

Onze voorverkoopadressen:
Sportprijzen van der Storm, Oude Kruisweg 226A te Cruquius, 
Mosae Sports, Cantecleerstraat 85 Maastricht  
BOOM! EXPERIENCE, Lakenburg 18 te Hoofddorp
Pro Baseball, Loek Loevendie Ballpark, Herman Bonpad 5 te Amsterdam
Keystone Sports, Bloemendaalseweg 33 te Bloemendaal.


Abonnementen:
€ 29,95 jaarabonnement of € 20,00 jaarabonnement voor verenigingen!
€ 17,50 halfjaarabonnement 
Abonnementen kunnen worden afgesloten via de mail: @fastballmagazine.nl