Fastball Magazine

Contact met Fastball Magazine

Onafhankelijk magazine over honk- en softbal, verschijnt 10 keer per jaar.    Onze Facebookpagina

Abonnementenadministratie:

Postbus 20, 2040 AA ZANDVOORT
Tel: +31 (0)23 5714745
Fax: +31 (0)23 5717680

Email: abonnementen@fastballmagazine.nl

Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Opzeggen kan enkel schriftelijk per ondertekende brief tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode ter attente van: Abonnementenadministratie:
Postbus 20, 2040 AA ZANDVOORT

U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Abonnementsgelden dienen vóór aanvang van de abonnementsperiode te worden voldaan. Indien abonnementsgeld niet tijdig door ons wordt ontvangen, kan de levering van het tijdschrift worden opgeschort. Bij niet tijdige betaling worden de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die daarmee samenhangen zullen in rekening worden gebracht.

Uitgever:
Spoor & Partners Uitgeefdiensten BV
René J. Donkel
Passage 17, 2042 KS Zandvoort
T.:023 5740881

Bladmanagement:
André Steensma
T.: 06 421 52 545
andre@fastballmagazine.nl

Vormgeving:
Jules Bakker
Marieke Keur

Advertentieverkoop
Bureau van Vliet voor Media Advies.
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. T: 023 5714745

Redactie
Nol de Vries, Michel Streur, Sander van Lubeck, Jan Kos, Jan van der Sande en Chris Kabout

Medewerkers
Theo Reitsma, Maureen du Toit, Milan van der Breggen, Daphne Steensma.

Fotografie:
Henk Seppen, Serge Meijer, Rob Jelsma, Jan Kruijdenberg, Frans Wiesemann, Fred Versluis en Alfred Cop

Onze voorverkoopadressen:
Covee Baseball te Papendrecht
Sporthuis Nihek te Haarlem en
the Strike Zone te Lijnden

Abonnementen:
€ 29,95 jaarabonnement 
€ 16,50 halfjaarabonnement
Abonnementen kunnen worden afgesloten op fastballmagazine.nl

Secretariaat
Bureau van Vliet
Postbus 20, 2040 AA ZANDVOORT