Fastball Magazine

Contact met Fastball Magazine

Onafhankelijk magazine over honk- en softbal, verschijnt 10 keer per jaar.    Onze Facebookpagina

Abonnementenadministratie:

Postbus 20, 2040 AA ZANDVOORT
Tel: +31 (0)23 5714745
Fax: +31 (0)23 5717680

Email: abonnementen@fastballmagazine.nl

Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Opzeggen kan enkel schriftelijk per ondertekende brief tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode ter attente van: Abonnementenadministratie:
Postbus 20, 2040 AA ZANDVOORT

U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Abonnementsgelden dienen vóór aanvang van de abonnementsperiode te worden voldaan. Indien abonnementsgeld niet tijdig door ons wordt ontvangen, kan de levering van het tijdschrift worden opgeschort. Bij niet tijdige betaling worden de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die daarmee samenhangen zullen in rekening worden gebracht.

Uitgever:
Spoor & Partners Uitgeefdiensten BV
René J. Donkel
Passage 17, 2042 KS Zandvoort
T.:023 5740881

Bladmanagement:
André Steensma
T.: 06 421 52 545
andre@fastballmagazine.nl

Vormgeving:
Jules Bakker
Marieke Keur

Advertentieverkoop
Bureau van Vliet voor Media Advies.
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. T: 023 5714745

Redactie
Marc Kok, Nol de Vries, Michel Streur, Jan Kos, Jan van der Sande, Corné Hogeveen en Marco Stoovelaar

Medewerkers
Theo Reitsma, Koos Postema, Maureen du Toit, Milan van der Breggen, Hans Akkermnan en Daphne Steensma.

Fotografie:
Alfred Cop, Henk Seppen, Rob Jelsma, Jan Kruijdenberg, Frans Wiesemann, Fred Versluis en Freek Bouw.

Onze voorverkoopadres:
Sporthuis Nihek te Haarlem en verschillende boekhandels in Nederland

Abonnementen:
€ 29,95 jaarabonnement 
€ 17,50 halfjaarabonnement
Abonnementen kunnen worden afgesloten op fastballmagazine.nl

Secretariaat
Bureau van Vliet
Postbus 20, 2040 AA ZANDVOORT