Fastball Magazine

Onafhankelijk magazine over honk- en softbal, verschijnt 10 keer per jaar.    Onze Facebookpagina

Abonnementenadministratie:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Opzeggen kan enkel schriftelijk per mail of brief, tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode ter attentie van: 
BOOM! EXPERIENCE
Tel: +31 (0)6 42152545
Email: info@fastballmagazine.nl   

U krijgt altijd een bevestiging per mail van uw opzegging. Abonnementsgelden dienen vóór aanvang van de abonnementsperiode te worden voldaan. Indien abonnementsgeld niet tijdig door ons wordt ontvangen, kan de levering van het tijdschrift worden opgeschort. Bij niet tijdige betaling worden de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die daarmee samenhangen zullen in rekening worden gebracht.

Uitgever:
BOOM! EXPERIENCE
André S. Steensma
T: 0642152545
E: andre@fastballmagazine.nl

Vormgeving:
Rob van der Meer
E: dtp@fastballmagazine.nl

Advertentieverkoop:
BOOM! EXPERIENCE
Lakenburg 18, 2135 DL Hoofddorp.
Tel: 023-5622458
E: info@fastballmagazine.nl

Redactie
Marc Kok, Theo Reitsma, Daphne Steensma, Michel Streur, Herman Hiemstra, Jan Kos, Jan van der Sande, Corné Hogeveen en Marco Stoovelaar

Medewerkers
Milan van der Breggen, Mark Lobbezoo en Hans Akkerman.

Fotografie:
Alfred Cop, Olaf Tompot, Jan Kruijdenberg, Frans Wiesemann, Fred Versluis en Freek Bouw.

Onze voorverkoopadressen:
Sportprijzen van der Storm, Oude Kruisweg 226A te Cruquius, 
Mosae Sports, Cantecleerstraat 85 Maastricht 
BOOM! EXPERIENCE, Lakenburg 18 te Hoofddorp
Pro Baseball, Loek Loevendie Ballpark, Herman Bonpad 5 te Amsterdam
Keystone Sports, Bloemendaalseweg 33 te Bloemendaal.


Abonnementen:
€ 29,95 jaarabonnement of € 20,00 jaarabonnement voor verenigingen!
€ 17,50 halfjaarabonnement. 
Abonnementen kunnen worden afgesloten via de mail.